innowacyjne metody destylacji

Tradycyjna destylacja Podstawowe zasady tradycyjnej destylacji Tradycyjna destylacja opiera się na kilku podstawowych zasadach. Pierwszą z nich jest podgrzewanie mieszaniny alkoholu i wody w alembiku, który umożliwia oddzielenie alkoholu od innych składników. Następnie, para alkoholu przechodzi przez chłodnicę, gdzie zostaje skroplona i zbierana jako destylat. W końcowym etapie, destylat jest oczyszczany poprzez ponowną destylację lub […]