Niebezpieczeństwo bimbru

Bimber jest niebezpieczny, po pierwsze z tego względu, iż każdy alkohol spożywany w dużych ilościach jest niebezpieczny. Zawiera on bowiem alkohol etylowy, który nieodpowiedzialnie spożyty może być niebezpieczny dla https://www.adlitteram.pl/oferta zdrowia i życia ludzkiego. Może on również zawierać szkodliwe substancje takie jak metale ciężkie – cynk, ołów, cynę, miedź, które dostały się do niego w czasie destylacji elementami, które nie są do tego przystosowane i które mają w sobie te metale.

Małpka patrzy na szklankę gazowanego bimbru

Kupowanie bimbru od nieznanego producenta również wiąże się z ryzykiem, ponieważ niektórzy dodają do niego metalu w celu uzyskania większej mocy, a jak powszechnie wiadomo metanol jest alkoholem wysoko szkodliwym.

Artykuł dzięki: